Norge svikter Nato

19.10.2006 @ 04:28
Av Ole Berthelsen

Å si nei til å sende soldater til Sør-Afghanistan er en farlig beslutning.  Kunngjøringen i Stortingets vandrehall onsdag om at Norge ikke vil sende spesialsoldater til Sør-Afghanistan ble mottatt med sjokk hos opposisjonen. Det er fullt ut forståelig.  

- Norge bør si nei til forespørselen fra Nato. Det foregår en brutal krig der som går hardest ut over sivilbefolkningen, mener SVs Ingrid Fiskaa. 

At nettopp SV står bak regjeringens merkelige beslutning, er det liten tvil om. Norge har gjort seg flid med å være best i Nato-klassen når det gjelder å stille opp med soldater til Nato-operasjoner. Derfor har Stoltenberg-regjeringen vært klar på at Norges engasjement i Afghanistan har førsteprioritet.  

For tida er de vel 500 norske soldatene plassert i Nord-Afghanistan. Problemet for SV og resten av regjeringen er at Norges deltakelse der  står og faller på hva som skjer i sør. Å tro at Norge kan drive fredelig nasjonsbygging i nord mens Afghanistan rakner i sør, er naivt og farlig, noe angrepene mot de norske soldatene i Mamaina tidligere i år viste.  

I august tok Nato over ansvaret for hele den internasjonale militæroperasjonen i Afghanistan. Natos generalsekretær er forståelig nok skuffet over Norges nei. For Natto er det viktig å ikke kritisere ”de beste landene i klassen” som Norge, Canada og Nederland. At Nato-ledelsen likevel velger å gå ut offentlig, viser at Norges nei faller generalsekretær Jaap de Hoop Ssheffer tungt for brystet.  

At regjeringen valgte å gjøre beslutningen kjent i Stortingets vandrehall, uten å informere Stortingets utvidede utenrikskomité på forhånd, er mildt sagt merkelig.  SV har tidligere lovt at mer av utenrikspolitikk skal diskuteres i åpent storting, i stedet for den eksklusive utvidede utenrikskomiteen. Onsdag valgte regjeringen i stedet å droppe begge, til fordel for en hasteinnkalt pressekonferanse i  vandrehallen. Det smaker ikke mye av å ta Stortinget med på råd, og gir opposisjonen massevis av ammunisjon.

Kommentarer:
Postet av:

NATO SVIKTER NORGEDet er merkelig å høre og lese opposisjonens kommentarer til regjeringens beslutning om (foreløpig) ikke å sende spesialstyrker til sørlige Afghanistan. Ingen fra opposisjonen eller fra NUPI tar (så lang jeg foreløpig har sett) utgangspunkt i situasjonen i Afghanistan. Der har forholdene bare forverret seg de seinere årene: Regjeringen i Kabul har mindre kontroll og styring med landet enn noen sinne siden den ble innsatt. Lovløsheten som følge av rivalisering mellom ulike krigsherrer har blusset opp. Rivaliseringen mellom disse er dels betinget av konkurranse om å kapre penger (dollars) og våpen som tilføres landet via USA og Vesten, dels om konkurranse om inntekter fra narkotikahandel/dyrking av opiumsvalmuer og canabis. Dette kaoset, sammen med tradisjoenell rivalisering mellom de ulike forlkegruppene i landet, er en viktig grunn til Talibans militære og politiske framgang i det siste, og sentralregjeringen svakere stilling. Stadig flere militære og politiske analytikere som tar utgangspunkt i den reelle situasjonen, og ikke i den politiske andedammen i Norge, er enige om at Nato er på veg inn i en hengemyr i Afghanistan. Mens ca 30.000 soldater i Kosovo - på størrelse med et middelsstort norsk fylke - ikke klarer å skape ro og orden og "normal" utvikling her, hvordan kan da Natos ca 15.000 + USAs ca 20.000 skape fred og normalitet i Afghanistan som er dobbelt så stort som Norge og består av flere forskjellige folkegrupper som har rivalisert om makten i hundrevis av år? Det er verken i Norges eller Afghanistans interesse at Norge blir tukket med i dette bare for å tekkes "lojaliteten" i Nato - det vil si til USA som har den overordnete kommandoen i alliansen. USA reduserer etter planen sitt engasjement med ca 10.000 soldater for å "frigjøre" disse til innstas i Irak, mot at andre Nato-land øker tilsvarende. ISAF overtar i realiteten mer av oppgavene til USAs krigsoperasjon Enduring Freedom (EF). EF har - til forskjell fra ISAF - i utgangspunktet intet FN-mandat. Slik undergraves FN-mandatet som er gitt ISAF, som blir en forlangelse av EF. Dessuten: Å gjøre denne saken til et spørsmål om lojalitet overfor Nato framfor å ta utgangspunkt i de politiske realitetene i Afghanistan, er å snu saken på hodet. Dersom Nato-medlemskapet skal ha noen mening, må alliansen bygge på de enkelte medlemslandenes selvstendighet og selvstendige vurdering fra tilfelle til tilfelle. Særlig gjelder dette i tilfelle der ingen Nato-land er angrepet først, men der alliansen settes inn i operasjone "out of area" - utenfor de områdene som er omfattet av Natos traktatgrunnlag. dersom Nato-lojaliteten stresset hardty i saker som ikke har noe med Natos grunnlag å gjøre, vil slik servilitet undergrave den allmenne viljen til å slutte opp om Forsvaret. En slik holdning er i sin konsekvens forsvarsfiendtlig.Hans Ebbing

19.10.2006 @ 11:29
Postet av: hans ebbing

NATO SVIKTER NORGEDet er merkelig å høre og lese opposisjonens kommentarer til regjeringens beslutning om (foreløpig) ikke å sende spesialstyrker til sørlige Afghanistan. Ingen fra opposisjonen eller fra NUPI tar (så langt jeg har sett) utgangspunkt i situasjonen i Afghanistan. Der har forholdene bare forverret seg de seinere årene: Regjeringen i Kabul har mindre kontroll og styring med landet enn noen sinne siden den ble innsatt. Lovløsheten som følge av rivalisering mellom ulike krigsherrer har blusset opp. Rivaliseringen mellom disse er dels betinget av konkurranse om å kapre penger (dollars) og våpen som tilføres landet via USA og Vesten, dels om konkurranse om inntekter fra narkotikahandel/dyrking av opiumsvalmuer og canabis. Dette kaoset, sammen med tradisjoenell rivalisering mellom ulike folkegrupper i landet, er en viktig grunn til Talibans militære og politiske framgang i det siste og sentralregjeringens svakere stilling. Stadig flere militære og politiske analytikere som tar utgangspunkt i den reelle situasjonen, og ikke i den politiske andedammen i Norge, er enige om at Nato er på veg inn i en hengemyr i Afghanistan. Mens ca 30.000 soldater i Kosovo -på størrelse med et middels stort norsk fylke -ikke klarer å skape ro og orden og "normal" utvikling her, hvordan kan da Natos ca 15.000 + USAs ca 20.000 skape fred og normalitet i Afghanistan som er dobbelt så stort som Norge og består av flere forskjellige folkegrupper som har rivalisert om makten i hundrevis av år? Det er verken i Norges eller Afghanistans interesse at Norge blir tukket med i dette bare for å tekkes "lojaliteten" i Nato - det vil si til USA som har den overordnete kommandoen i alliansen. USA reduserer etter planen sitt engasjement med ca 10.000 soldater for å "frigjøre" disse til innstas i Irak, mot at andre Nato-land øker tilsvarende. ISAF overtar i realiteten mer av oppgavene til USAs krigsoperasjon Enduring Freedom (EF). EF har - til forskjell fra ISAF - i utgangspunktet intet FN-mandat. Slik undergraves FN-mandatet som er gitt ISAF, som blir en forlangelse av EF. Dessuten: Å gjøre denne saken til et spørsmål om lojalitet overfor Nato framfor å ta utgangspunkt i realitetene i Afghanistan, er å snu saken på hodet. Dersom Nato-medlemsskapet skal ha noen mening, må alliansen bygge på de enkelte medlemslandenes selvstendighet og selvstendige vurdering fra tilfelle til tilfelle. Særlig gjelder dette i tilfelle der ingen Nato-land er angrepet først, men der alliansen settes inn i operasjone "out of area" - utenfor de områdene som er omfattet av Natos traktatgrunnlag. Dersom Nato-lojaliteten stresses hardt i saker som ikke har noe med Natos grunnlag å gjøre, vil slik servilitet undergrave den allmenne viljen til å slutte opp om Forsvaret. En slik holdning er i sin konsekvens forsvarsfiendtlig.Hans Ebbing

19.10.2006 @ 11:34
Postet av: gorwell

Mammon fri meg fra det nye tusenårsriket som har begått tredje verdenskrig siden slutten av andre. 800 baser eller så rundt om i verden for å "ivareta sine strategiske interesser" får i alle fall meg til å tenke.Det er mye som tyder på at en eskalering er på trappene. Nord Korea bevæpner seg med atomvåpen og vil nok ta en barter for iransk olje. Iran har på sin side satset på høyteknologiske forsvarsstyrker, etter sigende fullt på nivå med det amerikanske teknologiske nivået.Iran mangler terror-bomberne, da. Som Stealth`er og Stratofortress`er.Kina driver og planlegger et energilager fullt på høyde med USA`s SPR. Det vil komme flere land etter.Bloggeren vil at vi skal være med å drive tredje verdenskrig for å gjennomføre den amerikanske drømmen i hele verden? Altså amerikanernes drøm for verden, ikke verdens drøm.Russerne satt fast i Afghanistan i 20 år. Hva tror du vil bli annerledes med oss i vesten?USA`s regjering og statsapparat er det amerikanske folks verste fiende. For nå har landet kommet så langt i sin terror-utøvelse at det er på tide å ta fra dem sitt forsvar og deretter splitte dem opp i sine enkelte delstater. Så kan de krige innbyrdes og det er håp om å slippe mer herk fra den kanten.gorwell

19.10.2006 @ 16:08
Postet av: Vidar N

Hvorvidt det er lurt å bli i afghanistan er en diskusjon. Faktum er at vesten avgav et løfte til afghanerne. Skal vi bare stikke fordi det er for vanskelig?Er enig med bloggerens holdning om at detter er mer om å slutte lojalt opp om NATO enn noe annet. Å si nei kan få store konsekvenser sener om vi skulle trenge hjelp selv. Ikke noen helt tydelige trussler nå, men det kan fort snu.Om prisen for å holde seg på godfot med NATO er å sende topptrente soldater som etter alt å dømme ikke har noe imot oppgaven - hvor er problemet?Det er tragisk at prisen for gasskraftverk ble så dyr...Og til ham som mener Iran har HighTech forsvar ROFL :) Ikke tro all propaganda :) De skryter over noen prototyper som ingen har undersøkt. Mye av forsvaret deres består av vestlig utstyr fra før Shaens fall eller russisk/kinesisk eksport.

20.10.2006 @ 00:15
Postet av: Jan Tore H.

Er vesten synonymt med USA?USA ga løfte om å stabilisere landet og skape fred, da de gikk inn med krigsarsenalet sitt i Afghanistan og styrtet det lovlige regimet. Andre land i "vesten" har i utgangspunktet ingenting med dette å gjøre og burde aldri vært med på en slik krig - som vi ser av utviklingen i verden kun har skapt mer terror.

20.10.2006 @ 08:50
Postet av: Knut Lindtner

NATO er i Afghanistan for å avlaste USA i en krig de sjøl på egenhånd startet. I utgangspunktet har hverken NATO eller Norge noe der å gjøre, heller ikke i Irak som er en krig for olje.Nato ble i sin tid opprettet som en organisasjon som skulle forsvare de enkelte medelmslandene kollektivt når de følte seg truet. De to første bokstavene i NATO står for "North Atlantic". Det er langt fra Nordatlanteren til Afghanistan. NATO er i ferd med å bli USAs verdensomspennende militærmakt for å tjene USAs interesser.At USA er truet av verdens fattigste land er for et hvert vettugt menneske en meningsløs foretilling. At Norge skal hjelpe dem i en krig mot verdens fattigste befolkning som har levd med kriger i årtier er også meningsløst.

20.10.2006 @ 10:20
Postet av: drp

SV setter norske soldater i Afghanistan liv i fare ved å vise at Norge er det svake ledd i NATO. Taliban er av den oppfatning at klarer terroristgruppen og bryte samholdet i NATO slik at landene trekker seg ut, vil dette føre til at hele alliansens krigføring mot dem vil falle sammen. Det er derfor ikke uten grunn at Taliban gir belønning i gull til dem som kan drepe en norsk soldat. Taliban kjenner utmerket til den svake norske rødgrønne regjeringen vakling når det gjelder Norges engasjement i Afghanistan. Taliban vet faktisk at SV ønsker å forhandle med terroristene. SV kan gjerne demonstrere mot å sende spesialstyrker til Afghanistan. Saken er imidlertid at krigen kommer til de norske styrkene i Nord hvis ikke Taliban blir slått tilbake. Av den grunn vil spesialstyrkene bidra til å trygge de andre norske soldatene i Nord. Man kan mistenke SV for at deres hovedmål er å svekke Norges tilknytning til NATO. Som kjent har SV alltid vært motstandere av NATO. Ingrid Fiskaa snakker om at hun er en del av fredsbevegelsen. Man kan spørre seg selv hvilken fred hun står for. En fred under dyp undertrykking av et diabolsk regime som Taliban må være et helvete på denne jord, spesielt for kvinner. Det kan virke som om det gjelder en regel for muslimske kvinner i verden, og en regel for kvinner i den vestlige verden. SV har ikke akkurat bidratt noe særlig til å stoppe den enorme undertrykkingen av muslimske kvinner i Norge, og da sier det seg selv at muslimske kvinner i Afghanistan kan ofres på det fredsaltret som SV står for!

20.10.2006 @ 10:26
Postet av: drp

Jan Tore H. skriver det reneste sludder når han skriver:USA ga løfte om å stabilisere landet og skape fred, da de gikk inn med krigsarsenalet sitt i Afghanistan og styrtet det lovlige regimet.Taliban var på ingen måte folkevalgt! De kontrollerte ikke hele Afghanistan! Taliban var ikke internasjonalt annerkjent! Nord Alliansen representerte Afghanistan i FN. USA styrtet ikke et lovlig valgt regime, da Taliban ikke var et lovlig regime.

20.10.2006 @ 11:15
Postet av: Marianne Andersen

SVAR TIL OLE BERTHELSEN: DAGENS LEDER I KLASSEKAMPEN. LES DEN!Liten ære Bjørgulv Braanen - bjorgulv.braanen@klassekampen.noDen borgerlige opposisjonen på Stortinget gjør hva den kan for å framstille regjeringens beslutning om ikke å sende norske spesialstyrker til Sør-Afghanistan som et svik i forhold til Nato. Hvilket Nato er det Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Lars Sponheim og Siv Jensen snakker om? Er det flertallet av Natos medlemsland som har sagt nei eller vegrer seg? Eller er det Polen, som er det eneste landet som til nå har sagt ja? Å være lojal i forhold til Nato er åpenbart ikke det samme som å være på linje med land som Tyrkia, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. Nato-lojalitet må i stedet være en kode for at Norge til enhver tid skal stille opp for den til enhver tid mest USA-lojale og krigsglade grupperingen i alliansen ? uten noen form for selvstendig vurdering. Det Solberg, Høybråten, Sponheim og Jensen åpenbart ikke har fått med seg, er den brede diskusjonen om Afghanistan som har foregått i de fleste Nato-land det siste året. Og i tilfelle de har fått den med seg, velger de av rene partitaktiske hensyn ? eller blind utenrikspolitisk servilitet ? å se bort fra den. Den britiske generalen David Richards, som er Natos øverstkommanderende i Afghanistan, har uttalt at et flertall av afghanerne, rundt 70 prosent, kan være i ferd med å overføre sin lojalitet til Taliban. Det skyldes USAs og Natos krigføring, ikke minst de massive «search-and-destroy»-angrepene. Slik situasjonen er i Afghanistan er det derfor knapt noe å poeng å pøse på med mer av det samme. Ved å si nei til nye styrkebidrag, kan Norge i stedet bidra til at det settes et kritisk søkelys på Natos og USAs krigføring i Afghanistan.Den norske regjeringen har derfor ingen grunn til å krype for de servile og uansvarlige høyrepolitikerne som gir pokker både i det som faktisk skjer i Afghanistan og hva flertallet i den norske befolkningen mener. I det hele tatt er det tragisk at disse nykonservative haukepolitikerne, som åpenbart ikke har noe høyere ønske enn at norske soldater skal oppleve et nytt Vietnam, får lov til å gå triumfferd fra fjernsynsstudio til fjernsynsstudio. Det tjener norske medier til liten ære.

20.10.2006 @ 12:28
Postet av: drp

Den norske regjeringen har derfor ingen grunn til å krype for de servile og uansvarlige høyrepolitikerne som gir pokker både i det som faktisk skjer i Afghanistan og hva flertallet i den norske befolkningen mener. I det hele tatt er det tragisk at disse nykonservative haukepolitikerne, som åpenbart ikke har noe høyere ønske enn at norske soldater skal oppleve et nytt Vietnam, får lov til å gå triumfferd fra fjernsynsstudio til fjernsynsstudio. Det tjener norske medier til liten ære.Svar:Det eneste den politiske blekka Klassekampen er opptatt av når det gjelder Afghanistan er at NATO og amerikanerne får seg et knusende nederlag slik at NATO sprekker. Det afghanske folket kommer i annen rekke. Flertallet i den norske befolkningen ønsker å sende spesialstyrker til Afghanistan for å sikre lov og orden slik at hjelpearbeidet kan komme i sving. Hadde du brydd deg om det afghanske folket Hadde du innsett at verdenssamfunnet må gjør det som skal til for at den diabolske terroristregimet som Taliban sto for aldri oppstår igjen. De rødbrune haukene i Klassekampen har ingen troverdighet, og det blir latterlig og patetisk når man drar fram ?de nykonservative, haukepolitikk etc. Hvilken verden er det du egentlig lever i? Jeg tror det norske folk har liten lyst til å leve i den verden som de rødbrune Haukene i Klassekampen serverer oss. Den ekstremistiske sosialistiske ideologien som bruker Klassekampen til å spre dessinformasjon er Talibans nyttige idioter i Norge. Det verste er at dere setter norske og allierte soldaters liv i fare ved å være lakeier for Taliban!

20.10.2006 @ 13:44
Postet av: OJ

Løfte om å bli i Afghanistan. Til hvilke afghanere ble dette løftet gitt, og hvorfor så sikre på at nærværet er ønsket av afghanere? Kan motstandens styrke si oss noe om dette, tro?

20.10.2006 @ 18:39
Postet av: Nilsen

LøfteDet er noen her som skriver at vi har gitt Afgahnerne et løfte om hjelp. Til hvilke afgahnere? Jeg regner ikke Quislingstyret i Afgahnistan representativ for folket i landet. Nå driver Nato en regulær krig der sivilbefolkningen meies ned for fote. Hvor enfoldige går det an å bli for Bush-venner og Frp-tåper, som vegrer seg for å se dette faktum i øynene. Godt at vi har en regjering der det blir tatt et oppgjhør med husmannsånden som rår blant borgerlige politikere. Er vi ikke et selvstendig land som fatter våre egne beslutninger? Jo, nettopp...

20.10.2006 @ 20:46
Postet av: Nilsen

VG ha offentliggjort en gallup som viser at 50 prosent av det norske folk er enige i regjeringens nei til norske soldater til sør-Afhahnistan. Litt over 30 prosent er uenige med regjeringen. Det kollosale overspillet vi har sett fra opposisjonen i denne saken, og i budsjettsaken, kan fort bli en boomerang for sutrekoppene på borgerlig side. Men det vil i så fall være meget velfortjent

21.10.2006 @ 10:16
Postet av: Rune

Kan ikke huske at NATO har angrepet eller blitt angrepet av Afghanistan....Må gjerne stille med humanitær bistand i forskjellige former men la de som laga rotet rydde opp.

21.10.2006 @ 17:51
Postet av: Frank K. L.

Gir opposisjonen hvilken ammunisjon? Det eneste de gir de av ammunisjon er den som heter 'syting og klaging'. Noe det allerede er i altfor stor grad på Stortinget.Det eneste de gjør er å sutre og klage over de som til enhver tid foreslår noe. Og det verste av alt, det dere i media til enhver tid fokuserer på er enten idiotsaker, idiotiske vinklinger på viktige saker eller sutringa. Hva med at noen stiller spørsmålet med hvorfor vi må ha en pensjonsreform som ifølge Stoltenberg/Halvorsen skal gi lavere pensjonsutgifter, men vanlige folk en bedre pensjon? Det er noe som ikke helt gir mening med en slik argumentasjon. Eller hvorfor PST la lokk på terrorsaken og de siktede blir fortsatt varetektsfengselt uten nye beviser? Dette begynner å lukte på det samme memoet som har blitt brukt i utallige land for å oppnå politiske mål, som innføring av strengere straffer, utvidet myndighet og nye lover. Er det noe vi kan forvente oss at kommer her til lands snart? Isåfall vil jeg si at det lukter svidd og at noen bør begynne å undersøke litt hva som skjer (media kommer ikke til å gjøre det)Eller hva med den manglende personlige frihet som er her til lands? Staten lovregulerer ALT og gir ikke folk muligheten til å bestemme hvordan de selv skal leve sin liv. Er det bare meg, eller er vi alle slaver av et samfunn som vil at vi alle skal gå på skole, få oss en utdanning, få en 8-16-jobb når vi er mellom 20-25. Deretter bør vi gifte oss, kjøpe hus og få 2.4 barn, før vi jobber til vi er 65-70 år og går av med pensjon. Og vi skal alle helst spise sunt og trene riktig så vi er friske til å gå på jobb mest mulig og jobbe effektivt. Dette er ikke politikk eller demokrati, dette kalles korporatisme. Og det er korporasjonene dagens system og politikere både jobber og tjener for. Nei til NATO var flott, og selv om det er helt klart at det kom for å hindre at SV skulle true med å trekke seg er det en fin finger å gi USA/England. Åh forresten, hvorfor stiller ingen spørsmålstegn ved det politikere sier lengre? Halvorsen sa i forbindelse med gasskraftsaken at 'Statoil strekte seg langt for å få til denne avtalen'. Jasså?Så vidt meg bekjent var den opprinnelige planen et spleiselag for rensinga av Statoil og STaten. Det endte opp med at staten (les: skattebetalerne) skal betale alt. Igjen, jeg ser ikke at statoil har strukket seg i det hele tatt, men heller at staten har gitt etter til fordel for selskapet STatoil. Og regninga sendes til skattebetalerne.Igjen, dette er et klart eksempel på korporatisme.Kanskje på tide at Paul McKenna kommer og knipser med fingrene og sier 'wakywake, rise and shine!' ?

22.10.2006 @ 10:13
Postet av: drp

Jeg regner ikke Quislingstyret i Afgahnistan representativ for folket i landet. Nå driver Nato en regulær krig der sivilbefolkningen meies ned for fote.kommentar:Så du regner altså Taliban for å være representativ for befolkningen i Afghanistan? Det er nok ikke NATO som er en trussel mot den Afghanske sivilbefolkningen. Som kjent er det taliban som sender selmordsbombere målrettet mot uskyldig sivilbefolkning, brenner jenteskoler og halshugger lærerne med mer?Nei, spør du meg, så det nok mer naturlig å kalle deg en Quisling mot menneskerettighetene, ytringsfriheten, trosfriheten med mer.. Du gir oppskriften på hvordan Taliban igjen kan gjøre Afghanistan til en konsentrasjonsleir!

22.10.2006 @ 17:35
Postet av: Joha

Nu må høyrekreftene slutte å syte å klage på alt å alle. Gå i dere selv å spør om dere virkelig tror det blir fred i Afganistan så lenge det finnes utenlandske tropper der ? Nei få hjem de norske soldatene som er der.Nato ble ikke til for å angripe andre land! La Bush leke alene der han blir nok å trekke seg tilbake med halen mellom beina om ikke så lenge.

23.10.2006 @ 13:52
Postet av: Nilsen

ImperealismeAlle diss USA-ledede "operasjonene" (krigshandlingene) rundt om i vedren må det bli en slutt på. Først bomber de fattige land som Afgahnistan sønder og sammen før de setter inn et marionettregime mere korrupt enn satan selv. Etterpå står de fram og prater om hvor viktig det er å innføre vestlige verdier, hva nå i all verden de skulle være. Sitte i et fly og bombe fattige landsbyboere? Dette er tydligvis verdier drp setter veldig høyt. Men den som tror at urettferdighet, okkupasjon og brudd på menneskerettigheter kan foregå i all evighet, tar feil. Den dagen vil nok USA og dets klakkører få det svært utriveli og helt som fortjent

23.10.2006 @ 16:30

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2396879
hits